Tuesday, April 27, 2010

Apakah teknologi hijau?

Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi bagi meminimumkan atau mengurangkan kesan nagetif daripada aktiviti manusia. ianya merujuk kepada aplikasi produk, peralatan serta sistem yang memenuhi kretiria- kretiria berikut:


meminimumkan degrasi kualiti persekitaran dimana ianya mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan, menyediakan persekitaran sehat dan lebih baik untuk semua hidupan.

menjimatkan tenaga dan sumber asli.

menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.

info ini dipetik daripada Pusat Maklumat Rakyat di pmr.penerangan.gov.my

0 comments: