Tuesday, April 27, 2010

TEKNOLOGI HIJAU?

Setakat ini, sejauh mana aplikasi yang kita ambil dalam menghijaukan kembali bumi Tuhan ini..
Apakah tindakan yang kita ambil bagi menyokong Teknologi Hijau.. Teknologi hijau merujuk kepada Aplikasi teknologi dalam memulihara sumber alam.Banyak syarikat-syarikat koprat yang sudah memainkan peranan mereka untuk mengkomersilkan teknologi hijau. Mereka tidak lokek menyalurkan dana bagi membangunkan teknologi yang meminimumkan kesan negatif kepada alam. Kerajaan juga seiringan dalam menyokong hal ini dengan menggubal dasar-dasar serta perundangan bagi menyokong usaha ke arah penghijauan alam sekitar. Secara individu pula, setakat mana kesedaran kita akan teknologi hijau?Apakah pendekatan yang sekerdil mungkin yang kita ambil?


0 comments: